2a.krestanka.cz

Pro nepřítomné


Pondělí 18.1.- přes MS Teams
ČJ-sloh: -
M-Hejný: příklady z tabule; matematické hry, opakování sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou bez přechodu přes 10 + zkouška; SČxLČ
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; matematické hry, opakování sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou bez přechodu přes 10 + zkouška; SČxLČ
Aj: UČ str. 26 ústně; PS str. 25/4
Prv: -
ČJ-G: opakování VS po B, L, Z, M; slovní druhy (vyjmenovat, dělení na skupiny) + kontrola DÚ (sešit ČJ/2); UČ str. 54/12 - 3 věty (doplnit vhodné slovo a určit slovní druh - číslo slovního druhu napsat nad slovo)
ČJ-G (Náš trojlístek 5,9,13): opakování VS po Z,B,L; UČ str. 25/20 - vyber si 5 slov a nahlas zdůvodni pravopis (párové souhlásky) a tato slova napiš do sešitu ČJ/2 - DÚ: s těmito vybranými slovy vymysli a napiš věty (sešit ČJ/2)
DÚ: ČJ-G: VS po M,L,B,Z - PS str. 38/8; sešit PP - str. 29 levý sloupeček;UČ str. 54/12 - dokončit v sešitě ČJ/2; M-všichni: BINGO - 2 mřížky; M-Hejný: PS str. 37/4 a,b - kachlíky (obvod, obsah); M-Čtyřlístek: PS: str. 32/6,7; AJ: opakování slovní zásoby + UČ str. 27; ČJ-Č: čítanka str. 63 + odpovědi na otázky (z minulého týdne); číst oblíbenou knížku (zaznamenat čas do Záznamníku čtenáře), jít ven ;-)

Úterý 12.1. - přes MS Teams
M-Hejný: příklady z tabule; bingo, výklad - odčítání dvojciferných čísel pod sebou s přechodem přes desítku + video
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; bingo, výklad - odčítání dvojciferných čísel pod sebou s přechodem přes desítku + video + PS str. 28/23 první řádek
ČJ-G: DOP; VS po B - UČ str. 45/6 ústně; UČ str. 53/8 (sešit ČJ/2)
ČJ-Č: Čítanka str. 62 + PS str. 32/7 - 33/11
DÚ:  ČJ-G: žlutý sešit str. 10 (na pondělí 18.1.); zelený sešit PP str. 26 prostřední sloupeček; UČ str. 53/10 (sešit ČJ/2); M-všichni: 2 tabulky na bingo, M-Čtyřlístek: PS str. 28/23 - dokončit; M-Hejný: příklady z hodiny; ČJ-Č: čítanka str. 63 + otázky pod básněmi + PS str. 34/13,14 (na úterý 19.1.); číst oblíbenou knížku (zaznamenat čas do Záznamníku čtenáře), jít ven ;-)

Středa 13.1. - přes MS Teams
ČJ-G: DOP; UČ str. 59/7,8 - ústně; UČ 59/9 (sešit Čj/2) + zakroužkovat barevně předponovou a příponovou část a kořen slova
M-Hejný: příklady z tabule; opakování násobilky č. 1-10 + zaokrouhlování; kontrola DÚ - odčítání dvojciferných čísel pod sebou
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; opakování násobilky č. 1-10 + zaokrouhlování; kontrola DÚ - odčítání dvojciferných čísel pod sebou; PS str. 28/24, 29/27
PRV: Hlavní a vedlejší světové strany, orientace v přírodě podle světových stran - UČ: str. 34-35
ČJ-Č: čtení oblíbené knížky (čas do Záznamního čtenáře)
DÚ:  ČJ-G: připomenout si slovní druhy - přečíst UČ: str. 55; zopakovat VS po ZLBM - zelený sešit PP str. 26 pravý sloupček; (na pondělí 18.1. - žlutý sešit str. 10 + čítanka str. 63 + PS str. 34/13,14) M-všichni: 2 tabulky na bingo; M-Čtyřlístek: PS str. 28/25,26; M-Hejný: PS str. 31/3, 38/1; PRV - PS str. 19/2, 20/3,4 (na 20.1.); ČJ-Č: číst oblíbenou knížku (zaznamenat čas do Záznamníku čtenáře) a jít ven a užít si dnešní sníh ;-)

Čtvrtek 14.1. - přes MS Teams
AJ: viz pondělní hodina
ČJ-G: DOP; UČ: str. 49/16 - ústně, zopakování slovních druhů - UČ 55, jejich vyjmenování, rozdělení, práce v sešitě ČJ/2 - určování slov a přiřazení jejich čísel podle slovních druhů (podstatné jméno=1, přídavné jméno=2...)
M-Hejný: příklady z tabule; odčítání dvojciferných čísel pod sebou + slovní úloha; PS str. 33/5, 39/5 - první řádek
M-Čtyřlítek: příklady z tabule; odčítání dvojciferných čísel pod sebou + kontrola DÚ -slovní úloha - PS str. 28/6; samostatná práce - PS str. 29/31,30/32
ČJ-Č: číst oblíbenou knížku do čtenářského deníku
DÚ: AJ: viz pondělí; ČJ-G: PS str. 37/4 - bez hnědého puntíku; sešit ČJ/2 - vymyslet větu podle schématu slovních druhů: 2-1-5-1; ČJ-Č: na úterý 19.1. přečíst čítanku str. 63 + odpovědi na otázky pod textem; M-Hejný: PS str. 39/5 - druhý řádek; M-Čtyřlístek: PS str. 29/29; Všichni: nachystat tabulku na Bingo; číst oblíbenou knížku (zaznamenat čas do Záznamníku čtenáře) a jít ven a užít si čerstvý sníh ;-)
 
Pátek 15.1. - přes MS Teams
ČJ-G: DOP, zopakování slovních druhů - UČ 55 + ústní zkoušení; v rámci opakování: PS 38/9,10; sešit Čj/2: kontrola DÚ
M-Hejný: příklady z tabule; obvod a obsah kachliček - PS str. 33/2
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; sčítání a odčítání dvojciiferných čísel pod sebou - PS str. 29/30, 30/36
Aj: UČ str. 25 ústně, PS str. 24/2
DÚ: AJ: PS str. 25/3; ČJ-G: doplnit číslo slovních druhů nad slova u těchto vět: Sestra nechce mýt nádobí; My nikdy nechodíme pozdě; Půjčíš mi tu knihu? (sešit Čj/2); PS str. 37/5; opakuj si VS po Z,L,B,M; ČJ-Č: na úterý 19.1. přečíst čítanku - str. 63 + odpovědi pod textem + PS str. 34/13,14; ČJ-G Náš trojlístek (Kája,Tobík a Miky) - zopakovat slovní druhy a druhy vět, určit druhy vět u vět ze středy (sešit Čj/2)); M-Hejný: PS str. 33/2 - dokončit; 39/8; M-Čtyřlístek: PS str. 30/34,35; M-všichni: nachystat si na pondělní hodinu 2 tabulky na BINGO; číst oblíbenou knížku (zaznamenat čas do Záznamníku čtenáře); jít ven a užít si sníh ;-)
Copyright © 2021 2a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.