2a.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Stravování 30. 6. 2021

Po dohodě s ředitelstvím SOŠ sociální lze pro žáky naší školy zajistit 30. června oběd ve školní jídelně. Bude vydáván již od deseti hodin. Zájemci se musí nahlásit nejpozději do pátku 18. 6. 2021 na tel. čísle: 732 254 394.
Odhlášení ze stravování v tomto školním roce je možné pouze do 21. 6. 2021.
11. června bylo uzavřeno přihlašování ke stravování na příští školní rok. Případní zájemci již musí řešit se SOŠ sociální MB Jihlava. (kontakt: paní Brychtová, tel. 567 303 782)
středa 16. 6. 2021

Obnovení prezenční výuky od 14. června 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
testování pedagogického sboru dopadlo dobře, tudíž se od pondělí 14. června můžeme vrátit do školy.
Těšíme se, že se všichni opět setkáme.
úterý 8. 6. 2021

Informace k provozu škol od 8. června 2021

S účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:
  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
úterý 8. 6. 2021

Prohlášení k uzavření školy

Uzavření celé školy nezáviselo na osobním rozhodnutí ředitelky školy, ale došlo k němu na základě doporučení KHS (včetně PCR testů u žáků a vyučujících), aby nebylo ohroženo zdraví ostatních. Bohužel mohlo dojít k přenosu nemoci na další pedagogy, přestože jsou dodržována všechna protiepidemická opatření. Vyučující, kteří byli v bližším kontaktu s nakaženým, jsou nyní testováni PCR testy. Bez jejich osobní přítomnosti ve škole nelze zajistit prezenční výuku.
Je nám líto, že jsme se po návratu do školy dostali do situace, kterou nikdo nečekal. Komplikace je to především pro rodiče, což nás mrzí. S našimi žáky pokračujeme v distanční výuce prostřednictvím MS Teams. Klasifikace probíhala v průběhu celého školního roku, máme pro její uzavření dostatek podkladů. Díky velmi dobrým vztahům ve škole se naši žáci ani rodiče nemusí obávat zhoršení prospěchu kvůli dočasnému uzavření školy.
Všichni víme, že procházíme těžkým obdobím, na které jsme se nemohli připravit, ale podpora ze strany rodičů a spokojenost žáků nás utvrzují v tom, že to společně zvládneme.
pátek 4. 6. 2021

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
pokud budete žádat o ošetřovné, v žádosti v části A jako důvod uzavření uveďte "Nařízení KHS".
Všem přejeme hodně zdraví.
https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1569199536
pátek 4. 6. 2021

Uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,

je nám to velice líto, ale z důvodu výskytu COVID-19 u pedagogického pracovníka školy a po dohodě s KHS se od čtvrtka 3. června 2021 uzavírá škola, která se pravděpodobně opět otevře v pondělí 14. června 2021.
V této době uzavření bude probíhat výuka on-line formou prostřednictvím MS Teams, obědy mají všichni žáci odhlášeny.

Po dohodě s KHS žáci testováni PCR testy nebudou. Prosíme vás ale o důsledné sledování zdravotního stavu vašich dětí. V případě obtíží ihned kontaktujte pediatra!

Veškeré další informace (popř. změny) budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy a v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví. 

středa 2. 6. 2021

Žáci přijatí do 1. třídy

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
Seznam žáků - po rozkliknutí nadpisu
pondělí 26. 4. 2021

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
pondělí 12. 4. 2021

Dopis ředitelky školy

úterý 6. 4. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 2a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.