2a.krestanka.cz

Pro nepřítomné


Pondělí 2.3.
ČJ - Gramatika 2: opakování dělení hlásek ústně, kartičky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; přepis žlutého rámečku z UČ: 81 do sešitu Čj-školní + 81/7; výklad a práce se slovy na tabuli
Čj - Čítanka 3: referáty z knih; Čítanka PS: 26 - pouze psaní y,x; poučení o koronaviru a nutnosti dodržování základních hygienických zásad
M - Hejný 2: PS: 8/3; 9/6,8,9; přepis z tabule + papíry na násobilku 2,3,4,5,6
M - Čtyřlístek 2: PS: 11/12,13; přepis z tabule; papíry na sčítání a odčítání do 100 s přechodem pomocí rozkladu
PRV: Zima, zimní měsíce, zimní oblečení, zimní sporty (papír-vypracovat)
DÚ: M-Hejný: 9/5; M-Čtyřlístek: 11/13 - dokončení; Čj-Gramatika do sešitu ČJ-DÚ: 76/12 (na každou hláskovou skladbu vymyslet a napsat 3 slova = 6 celkem)

Úterý 3.3.
ČJ - Gramatika 2: opakování dělení hlásek; vymýšlení slov, která obsahují slabikotvornou slabiku r,l + kontrola v sešitě ČJ-DÚ; PS: 14/5+ červený puntík
ČJ - Čítanka 3: hledání v kalendáři (kdy má svátek např. naše paní ředitelka, učitelka na prvouku, asistentky, třídní učitelka, soused v lavici, nejlepší kamarád) + PS 8/1
M - Hejný 2: násobení číslem 2,3,4,5,6 - práce s tabulkou + opis příkladů z tabule do sešitu; PS: 5/1, 10/1, 9/7
M - Čtyřlístek 2:  opis příkladů z tabule do sešitu; PS: 11/14,15; 12/16 - 2 sloupečky
DÚ: M-Hejný: 10/1 dokončení; M-Čtyřlístek: 12/16 - 3. sloupeček; Připomenutí si pohádky O 12 měsíčkách (na pátek 6.3.)

Středa 4.3.
PRV: Zásady zdravé výživy, hygienické zásady
M - Hejný 2: procvičování násobilky č. 2, 3, 4, 5,6 + opis z tabule; PS: 10/2, 11/5,6, papíry s násobilkou
M - Čtyřlístek 2: opis z tabule; PS: 12/17,18, papíry na sčítání a odčítání pomocí rozkladu
ČJ - Gramatika 2: diktát, UČ 79/3 na folie, 79/2 ústně
DÚ: Gramatika - PS: 14/6; připomenutí si pohádky O 12 měsíčkách (na pátek 6.3.); oblíbená knížka, jít ven :-)

Čtvrtek 5.3.
ČJ - Gramatika 2: přepis z učebnice 81/8 celé cvičení do sešitu Čj-psaní na známky; PS: 10/7, hledání slov dle abecedy ve slovníku
ČJ - Čítanka 3: PS: 9/2, 10/5,6
M - Hejný 2: přepis do sešitu; 11/7,8,9; 10/4
M - Čtyřlístek 2: přepis do sešitu; str.12/19, papíry na sčítání a odčítání bez rozkladu
DÚ: ČJ-čítanka: PS: 9/3; připomenutí si pohádky O 12 měsíčkách (na zítra); oblíbená knížka, jít ven :-)

Pátek 6.3.
ČJ - Gramatika 2: přepis žlutého rámečku do Čj-školní z UČ str. 79, poté vymyšlení a napsání dopisu na papír (společná práce)
ČJ - Čítanka 3: Pohádka O 12 měsíčkách (sestavení pohádky dle posloupnosti obrázků; test); referáty do čtenářského deníku; PS: 26/1
M - Hejný 2: geometrie - test; papíry s geometrickými útvary, geodeska
M - Čtyřlístek 2: geometrie - test; papíry s geometrickými útvary, geodeska
DÚ na jarní prázdniny: 
M-Čtyřlístek: PS str. 13
M-Hejný: PS 13 mimo cvičení 9
Čítanka: PS str. 31,32
Gramatika: zpaměti naučit vyjmenovat 10 slovních druhů (učebnice 83 - lístky)
Pohádka na pátek 20.3.: O Červené Karkulce; číst oblíbenou knížku; užít si prázdniny :-)
Copyright © 2020 2a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.