2a.krestanka.cz

Pro nepřítomné


Pondělí 20.1.
ČJ - Gramatika: opakování učiva: PS: 39/7,9; diktát
ČJ - Čítanka 1: Vypravování o víkendu; Rozhovor na téma Chlupatí kamarádi + PS: 11/5
M - Hejný 1: opis z tabule, procvičování násobilky čísla 2 (papír - 1 sloupeček) + PS: 50/1,2,4; 51/7; 52/2; 53/6
M - Čtyřlístek 1: opis z tabule, PS: 38/9,10,11; papíry na sčítání a odčítání
PRV: Orgánové soustavy a jejich význam
DÚ: Čítanka - PS: 11/4; číst oblíbenou knížku, jít ven a užít si sníh :-)

Úterý 21.1.
ČJ - Gramatika: opakování  UČ: 65/8 - přepis do ČJ-psaní; 65/9 - folie; PS: 40/2, 41/3; diskuse nad čtvrtletními pracemi
ČJ - Čítanka 2: PS: str. 24 celá (krásné psaní písmene B) + čtení v čítance str. 44-45 + PS str. 8/9 - diskuse nad vlastnostmi člověka
M - Hejný 1: násobení číslem 2 - práce s tabulkou + opis příkladů z tabule do sešitu; diskuse nad čtvrtletními pracemi
M - Čtyřlístek 1:  manipulační činnost s PET víčky (5 modrých a 6 zelených - výsledek je 11 - otočím: 6 modrých a 5 zelených - výsledek je také 11 - vyvodíme, že záměna sčítanců mi výsledek nezmění) + opis příkladů z tabule do sešitu; diskuse nad čtvrtletními pracemi
DÚ: Čítanka - PS: 8/10,11,12,13 (na pátek 24.1.)

Středa 22.1.
PRV: dnes místo PRV ČJ - Čítanka PS: 11/6, 10/2,3, str. 25 psaní F,f po Ferdu
M - Hejný 1: procvičování násobilky č. 2 - opis z tabule; 53/7,8,10
M - Čtyřlístek 1: str. 38/12 - závorka má přednost před ostatními úkony; 37/7,8 + opis z tabule
ČJ - Gramatika - UČ: 67/16 na folii a poté přepis do ČJ-psaní první dva řádky
DÚ: Čítanka - PS: 8/10,11,12,13 na pátek 24.1., oblíbená knížka, jít ven :-)

Čtvrtek 23.1.
ČJ - Gramatika: UČ 67/17 přepis do Čj-psaní, PS: 41/5, 42/6
ČJ - Čítanka 1: str. 46 - Chlupatí příslušníci rodiny + PS str. 10 celá
M - Hejný 1: 53/9 - názorné vysvětlení (problematická úloha - nutno s PET víčky formou pokus-omyl) 54/3, papír s násobilkou č. 2 - celá strana
M - Čtyřlístek 1: 37/8 - názorné vysvětlení (velmi problémová úloha); papíry
DÚ: Čítanka - PS: 8/10,11,12,13 na zítra; oblíbená knížka; jít ven :-)

Pátek 24.1.
ČJ - Gramatika: str. 55/22 - přepis do ČJ-psaní; vyhledání slov ve slovníku, rozlišování iíyý (kartičky), 65/10 - práce u tabule (dě,tě,ně)
ČJ - Čítanka: PS str. 12 celá
M - Hejný 1: Geometrie - rozlišování geometrických útvarů v rovině(čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník); papír - přímka, lomená a křivá čára
M - Čtyřlístek 1: Geometrie - PS str. 45 celá - přímka, lomená a křivá čára; vybarvování geometrických útvarů v rovině
DÚ:  oblíbená knížka :-), užít si víkend
Copyright © 2020 2a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.